Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailADT-ΩΜΕΓΑ
Έδρα: ΑΥΛΙΔΟΣ 25, ΑΘΗΝΑ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: +302107236000
Email: adt [at] adtomega [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ADT-ΩΜΕΓΑ
Επωνυμία: ADT-ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα

Πρόγραμμα Βελτίωσης Τοπικών Οδών (Μολδαβία)

Η ADT-ΩΜΕΓΑ συμμετέχει ως μέλος της αναδόχου σύμπραξης στο έργο «Πρόγραμμα Βελτίωσης Τοπικών Οδών» στη Μολδαβία, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των αναγκαίων ερευνών, την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης, την εκπόνηση των οριστικών μελετών, την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης και τη συμμετοχή στην επίβλεψη της κατασκευής σε 5 οδικούς άξονες συνολικού μήκους 150χλμ.:
Άξονας 5: R13 – lvanovca – Izvoare – Vanţina – Ocolina – M2
Άξονας 10: M2 – Ţînţăreni Chiştelniţa – lgnăţei – Trifeşti R20
Άξονας 16: R3 – Pojăreni – Țipala – R32
Άξονας 24: R34 – Ciobalaccia – Tartaul – R56 – Baimaclia – Enichioi – R37
Άξονας 25: R26 Mihailovca – Sadaclia – lordanovca – R3