Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailADENS
Έδρα: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 98Α Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2107257539
Email: info [at] adens [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ADENS
Επωνυμία: ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΚΑΙΜΑΚΗ
Όνομα Εκπροσώπου: ΣΤΕΛΛΑ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Ενεργειακά Έργα
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα