Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailATENEIA IKE
Έδρα: Άγγελου Σικελιανού 14, Αθήνα / Aggelou Sikelianou 14, Athens Greece
Τηλέφωνο: 2106666914
Email: info [at] ateneia [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ATENEIA IKE
Επωνυμία: ATENEIA Μελέτες Γεωμηχανικής, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Τεχνική εταιρεία
Επώνυμο Εκπροσώπου: Λεβέντη
Όνομα Εκπροσώπου: Ηρώ
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Ενεργειακά Έργα, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων

Ενδεικτικά Έργα