Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & Email



ΡΟΗ Ε.Ε.
Έδρα: ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 13 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2310-327991
Email: v [dot] vraggalas [at] yahoo [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΡΟΗ Ε.Ε.
Επωνυμία: Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.-ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Ενεργειακά Έργα, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα