Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailADO ΑΕ
Έδρα: Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2107212500
Email: ado [at] otenet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ADO ΑΕ
Επωνυμία: ADO ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
Επώνυμο Εκπροσώπου: Καβαλιεράτος
Όνομα Εκπροσώπου: Γεώργιος
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟ Σ.Δ.Ι.Τ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ADO ΑΕ είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών Δ21 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε θέματα που αφορούν τις προκαταρκτικές ενέργειες προετοιμασίας Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. του έργου «Ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.».
Το υπό ανέγερση κτήριο, έχει εμβαδό ανωδομής 19.000 τετραγωνικά μέτρα και 4 υπόγειες στάθμες εμβαδού 32.000 τετραγωνικών μέτρων. Πέρα από τα γραφεία του Υπουργείου, το κτήριο θα περιλαμβάνει και αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, συνεδριακό κέντρο, βιβλιοθήκη, Μουσείο Τεχνολογίας, παιδικό σταθμό, εστιατόρια και κυλικεία. Ακόμα, θα κατασκευαστεί πεζογέφυρα επί της οδού Πειραιώς, ενώ θα γίνει και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου με έργα τέχνης αλλά και έργα πρασίνου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΟΛΑ

H ADO ΑΕ, σε Κοινοπραξία με ελληνική εταιρεία, έχει αναδειχθεί ανάδοχος του έργου Διαχείριση Έργου και Υπηρεσίες Τεχνικής Παρακολούθησης για το Νότιο Περιφερειακό Κέντρο Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης στην περιοχή Πάολα στη Μάλτα.
Το κέντρο υγείας, που θα κατασκευαστεί, είναι ένα κτίριο εννέα επιπέδων (ένα υπόγειο) συνολικής επιφάνειας 11.000 τ.μ. Από αυτά, έξι θα είναι πλήρως εξοπλισμένα επίπεδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών και τρία θα περιλαμβάνουν θαλάμους εγκαταστάσεων, δεξαμενές νερού και άλλους βοηθητικούς χώρους.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Κοινοπραξίας περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Έργου, την Τεχνική Επίβλεψη και τη Διαχείριση Συμβολαίων για 12 πακέτα εργασίας, όπως αυτού της Μελέτης και Κατασκευής (Design and Build). Άλλα πακέτα περιλαμβάνουν την Παροχή Ιατρικού εξοπλισμού και Ιατρικών Επίπλων, την Παροχή Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, την Παράδοση Επίπλων, τη Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και τις Υπηρεσίες Πληροφορικής.
Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωσή του το 2022.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ

Η ADO Α.Ε. σε Κοινοπραξία με ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες, παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής, Προμηθειών και Διαχείρισης Κατασκευών (EPCM) για την κατασκευή εργοστασίου βιολογικής επεξεργασίας στη Μάλτα.
Πρόκειται για ένα έργο υψηλής προτεραιότητας για την κυβέρνηση της Μάλτας, καθώς είναι ένα κρίσιμο έργο υποδομής για την επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Μάλτας. Το αντικείμενο της σύμβασης της ελληνικής κοινοπραξίας είναι η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για το σχεδιασμό του έργου που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων στο Sant 'Antnin, αλλά και για τη διαχείριση της κατασκευής της, με προγραμματισμένη διάρκεια σχεδιασμού και περιόδου κατασκευής περίπου 5 ετών.