Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailINFOTERRA A.E.
Έδρα: 1ο χλμ. Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2431075479
Email: info [at] infoterra [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: INFOTERRA A.E.
Επωνυμία: Δ.ΚΑΝΝΑΒΟΣ Κ.ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα