Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Έδρα: Κοραή 14, Ηράκλειο Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2810341890
Email: gouvas [at] geoper [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Επωνυμία: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΓΚΟΥΒΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον, Ενεργειακά Έργα, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων

Ενδεικτικά Έργα

Φράγμα Ληθαίου Ν. Τρικάλων

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος.
Εκπόνηση δυναμικής μελέτης μικτής διατομής και τροποποίηση μελέτης χωμάτινου αναχώματος.

Φράγμα Τσικαλαριού Νάξου

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος.

Φράγμα Φιλιατρινού

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου κατά τη διάρκεια κατασκευής του φράγματος.