Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΕ
Έδρα: ΕΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ 19, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2102709620, 6944374067
Email: info [at] geotechnical [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΕ
Επωνυμία: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΝΤΟΥΛΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον, Ενεργειακά Έργα
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα