Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΓΕΩΔΙΚΤΥΟ
Έδρα: ΙΛΙΣΣΟΥ 123, ΜΟΣΧΑΤΟ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2109215411
Email: info [at] geodiktyo [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ
Επωνυμία: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα