Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Έδρα: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 90/90 NIKOLAOU PLASTIRA St. Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2102610667, 2102630391
Email: consulting [at] dektis [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Επωνυμία: ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΙΩΑΝΝΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Ενεργειακά Έργα, Υπηρεσίες Συμβούλου
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα