Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailDELCO Ε.Π.Ε.
Έδρα: Γρηγορίου Ε΄ 7/7, 5th Grigoriou str. Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2310-319.133
Email: delco [at] delco [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: DELCO Ε.Π.Ε.
Επωνυμία: DELCO Ε.Π.Ε. - Ν. Δεληγιαννίδης & Σια
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα