Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailDROMOS Consulting
Έδρα: Μονεμβασίας 27 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 6844044
Email: dromos [at] dromosnet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: DROMOS Consulting
Επωνυμία: DROMOS Consulting
Επώνυμο Εκπροσώπου: Ζέκκος
Όνομα Εκπροσώπου: Κωνσταντίνος
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα