Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailECOS Α.Ε.
Έδρα: ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 10, ΑΘΗΝΑ Greece
Τηλέφωνο: 2106422994, 6454182
Email:

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ECOS Α.Ε.
Επωνυμία: ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Όνομα Εκπροσώπου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τομείς Δραστηριότητας: Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων

Ενδεικτικά Έργα