Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΕΜΒΗΣ Α.Ε.
Έδρα: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 21, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: +30 2106528078
Email: info [at] emvis [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΕΜΒΗΣ Α.Ε.
Επωνυμία: ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΤΖΙΜΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Εκπόνηση Μελετών και Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος -Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, Τεχνική Υποστήριξη & Υπηρεσίες Επίβλεψης Έργων -Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας Περιβαλλοντικών Έργων -Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού Περιβαλλοντικών Εφαρμογών
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα