Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΈδρα: ΓΟΥΔΙ ΑΘΗΝΑ Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 7751608 - 210 7473427
Email: secretary [at] etme [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Επωνυμία: ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΠΕΠΠΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΙΩΑΝΝΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: ΣΤΑΤΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα