Συνάντηση εργασίας των μελών του ΣΕΓΜ με θέμα τις συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθήνα, Ιούλιος 2013

Τα υπάρχοντα δεδομένα και ιδίως οι συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα των μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας των μελών του ΣΕΓΜ που πραγματοποιήθηκε την 26 Ιουνίου στο ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ και εκπρόσωπος του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ.

Η εκδήλωση αποτελεί τμήμα της γενικότερης πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο ΣΕΓΜ για την έναρξη ενός ουσιαστικού, ειλικρινούς και αμερόληπτου δημοσίου διαλόγου για το παρόν και το μέλλον του κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο έχει απευθυνθεί προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, Αρχές, Επιμελητήρια, επιχειρηματικούς Συνδέσμους, κ.ά.),  έχοντας πλήρη γνώση των σημερινών δεδομένων και συνθηκών ανταγωνισμού στον τομέα, αλλά και της παθογένειας του όλου συστήματος.

Στη συνάντηση αναδείχθηκε η πάγια θέση του ΣΕΓΜ, ότι η επιδεινούμενη κρίση του κλάδου δεν είναι αποκλειστική απόρροια της εθνικής οικονομικής κρίσης. Οφείλεται κυρίως στην διαχρονικώς εσφαλμένη πολιτική και θεσμική προσέγγιση του μελετητικού-συμβουλευτικού τομέα, ως τομέα της εθνικής οικονομίας, η οποία λειτουργεί περιοριστικά, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη και την υγιή επιχειρηματικότητα και έχει οδηγήσει στην απαξίωση των μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το επί δεκαετίες ισχύον αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, πιστοποίησης και λειτουργίας των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων, ευνόησε την ευκαιριακή επιχειρηματικότητα και εμπόδισε τη δημιουργία ελληνικών εταιρειών με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές και -εν γένει- με ανταγωνιστικές δυνατότητες συστηματικής εξωστρεφούς δραστηριοποίησης. Και δυστυχώς αυτά συνέβησαν παρά το γεγονός, ότι η χώρα μας παρείχε ευνοϊκές και εξαιρετικές συνθήκες τα τελευταία 20-25 έτη, λόγω του τεραστίου προγράμματος δημοσίων έργων που υλοποιήθηκε, μέσω των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων και των ολυμπιακών αγώνων.

Σήμερα, το ανεπαρκές και αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο, η οικονομική κρίση και ο περιορισμός του μελετητικού αντικειμένου, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των εκπτώσεων (Ν. 3919/2011), έχουν δημιουργήσει απαράδεκτες και ανεξέλεγκτες συνθήκες ανταγωνισμού και έχουν μετατρέψει τους διαγωνισμούς των δημοσίων συμβάσεων σε «αγώνες επίδειξης εκπτώσεων».

Στη συνάντηση αναδείχθηκαν και συζητήθηκαν συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αντιστροφή της σημερινής κατάστασης απαξίωσης και θα έδιναν κίνητρο ανάπτυξης στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανόρθωση του κλάδου των μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ενός κλάδου, ο οποίος -σημειωτέον- μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αναχαίτιση του εντεινόμενου μεταναστευτικού ρεύματος επιστημόνων. Οι προτάσεις που συζητήθηκαν επικεντρώθηκαν σε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα δράσεων με τολμηρές θεσμικές παρεμβάσεις και με πρωταρχικούς στόχους τους ακόλουθους:

  • τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του συστήματος πιστοποίησης των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων και την εξυγίανση της μελετητικής αγοράς,
  • την διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και την ανάπτυξη υγιών και αποτελεσματικών συνθηκών ανταγωνισμού,
  • την ενίσχυση και την προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας και την εξάλειψη του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης,
  • την προώθηση της πραγματικής εταιρικής επιχειρηματικότητας και την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών εταιρειών και θα επιτρέπουν την συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε ότι έχει μεγάλη σημασία να καθιερωθεί το, προβλεπόμενο από τον Ν. 3316/2005, σύστημα με προεπιλογή ως η βασική διαγωνιστική διαδικασία.

Αναφορικά με τη γενικότερη προοπτική του κλάδου των μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών, είναι δεδομένο ότι η βιωσιμότητα του εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τη δυνατότητα για εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα, η οποία όμως προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και σχεδιασμό ειδικών δράσεων για τις επιχειρήσεις του τομέα. Η ουσιαστική αξιοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2007-2014 και των όποιων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων θα δώσουν δυνατότητες δραστηριότητας και συμβολής στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας.

attiki-odos-2-logos-GRH συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη στήριξη της Αττικής Οδού και των Αττικών Διαδρομών.

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF εδώ.