Άρθρο 30. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤAΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 30 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε άρθρο κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, ψηφίστηκε όπως τροποποιήθηκε και επικυρώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνεκλήθη για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Posted in: Καταστατικό