ΑΡΧΗ

Ανακοίνωση του ΣΕΓΜ: ΝΑΙ στην Ελλάδα. ΝΑΙ στο ευρώ

Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και το δημοψήφισμα της προσεχούς Κυριακής, ο ΣΕΓΜ, ως σύνδεσμος των ελληνικών μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί σε υπερθετικό βαθμό από την κρίση και βρίσκονται στα όρια βιωσιμότητάς τους, συμφωνεί πλήρως και ενώνει τη φωνή του με … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Με αφορμή την εν εξελίξει διαδικασία διαβούλευσης που διενεργεί η ΕΑΑΔΗΣΥ για την επικείμενη ενσωμάτωση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ενός νέου εθνικού νομικού πλαισίου για … Continue reading

Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ ( Ιούνιος 2015)

Εκδόθηκε από τον ΣΕΒ το νέο Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Νο 10, Ιούνιος 2015). Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των … Continue reading

Επιστολή στον Πρωθυπουργό από τους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας

Ο ΣΕΒ, η ΚΕΕΕ, η ΕΣΕΕ, ο ΣΕΤΕ και ο ΣΒΒΕ, εκφράζοντας τις ανησυχίες όλων των παραγωγικών Φορέων, απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη να εξευρεθεί τρόπος επίτευξης συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ώστε να … Continue reading

Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) παρουσίασε τη μελέτη «Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα», στόχος της οποίας είναι η εκτίμηση της οικονομικής σημασίας και ο προσδιορισμός των ωφελειών που θα μπορούσαν να προέλθουν από την εφαρμογή τεσσάρων … Continue reading

N. 4329/15 για τις διαταγές πληρωμής δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 53 Α’/2.6.2015 ο νέος Ν. 4329/15 «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις». Με το νέο νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για δημόσιες συμβάσεις, … Continue reading

Συνάντηση του προεδρείου του ΣΕΓΜ με τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΕ

Την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προεδρείου του ΣΕΓΜ (Γ. Κάζος, Δ. Καλλιδρομίτου και Κ. Καλέργης) με τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό. Στη συνάντηση, η οποία έγινε στα γραφεία του ΤΕΕ και διήρκεσε πάνω από … Continue reading

ΣΕΒ: Μαζί για την Ανάπτυξη

Ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της φετινής του Γενικής Συνέλευσης και της συμμετοχής σ’ αυτήν της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δημοσιοποίησε έκθεση με 82 προτεινόμενες δράσεις σε 11 τομείς πολιτικής για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της οικονομίας. … Continue reading