ΑΡΧΗ

Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17.00

Σύμφωνα με το άρθρo 18 του καταστατικού του ΣΕΓΜ, καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00΄. Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης θα … Continue reading

Όχι σε βιαστικές ενέργειες, χωρίς διάλογο.

Την αντίθεσή του σε βιαστικές ενέργειες, με τις οποίες γίνεται προσπάθεια να εισαχθούν στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις  εθνικές διατάξεις που αφορούν τα μητρώα μελετητών και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων, διατύπωσε ο ΣΕΓΜ, με επιστολές που απέστειλε … Continue reading

Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ ( Νοέμβριος 2015)

Εκδόθηκε από τον ΣΕΒ το νέο Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Νο 12, Νοέμβριος 2015). Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την αναγκαιότητα τροποποίησης της σύνθεσης του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνεται και λειτουργεί Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών, στη σύνθεση του οποίου μετέχει εκπρόσωπος των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν θέματα ενδιαφέροντός τους στο Συμβούλιο (π.χ. Α.Π.Ε., συμπληρωματικές συμβάσεις) και δεν προβλέπεται εκπροσώπηση των μελετητικών επιχειρήσεων. … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την περαιτέρω μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του Ν.3316/05

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σχετικά με την ανάγκη έγκαιρης έκδοσης νέας Απόφασης για την περαιτέρω μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του … Continue reading

4η Πανελλαδική Έρευνα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ πραγματοποίησε Εκδήλωση-Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα «Ελλάδα Φιλική στις Επενδύσεις: Κρίσιμες Παρεμβάσεις στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον», στις 5 Νοεμβρίου 2015. Στα τραπέζια διαλόγου συμμετείχαν περισσότεροι από 90 εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της Κυβέρνησης και της επιστημονικής  κοινότητας. Στο πλαίσιο της … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σχετικά με την κράτηση υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και τη συμμετοχή στα διοικητικά όργανα του ΕΤΑΑ

Ο ΣΕΓΜ, αιτήθηκε την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Κατρούγκαλου, για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα αιτήθηκε: την άμεση κατάργηση της κράτησης 2% επί των πληρωμών των μελετών και επιβλέψεων τεχνικών έργων υπέρ … Continue reading

Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ ( Σεπτέμβριος 2015)

Εκδόθηκε από τον ΣΕΒ το νέο Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Νο 11, Σεπτέμβριος 2015). Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των … Continue reading