ΑΡΧΗ

Δ.Τ. 19.01.2016 ΣΕΓΜ: ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΕΙ Ο ΣΕΓΜ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Την πλήρη διαφωνία τους με το δημοσιοποιηθέν ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο εκφράζουν οι μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις της χώρας, καθόσον με τις προβλέψεις αυτού: Επιβαρύνονται με επιπλέον εισφορές τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι μισθωτοί εργαζόμενοι αυτών. Μειώνεται ευθέως και σε εξαντλητικό … Continue reading

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 2 Ν. 4013/11), συνέταξε το 1ο Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, συνοδευόμενο από σχετικό σχέδιο δράσης, για ορίζοντα 5ετίας. Σύμφωνα με την ΕΑΑΔΗΣΥ, βασικοί στόχοι … Continue reading

Συνάντηση με τη Διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Τη Δευτέρα, 1/2/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΕΚΧΑ ΑΕ, με θέμα την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΚΧΑ ΑΕ, κ. Βύρωνας Νάκος, και δύο υπηρεσιακά στελέχη της εταιρείας, ενώ από πλευράς ΣΕΓΜ ο Πρόεδρος, … Continue reading

Οδηγός δημόσιων συμβάσεων από την Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε τον Οδηγό «Καθοδήγηση προς τους επαγγελματίες για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών στις δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία», ο οποίος διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. Έχει στόχο … Continue reading

Ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της πέμπτης έρευνας του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τον «Τρόπο αντίληψης της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις». Πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία διεξήχθη σε συνολικά 79 ευρωπαϊκές πόλεις όλων των κρατών … Continue reading

Κοπή της πίτας του 2016 την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) προσκαλεί τα μέλη του στην κοπή της πίτας του 2016 που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 17:00 στο bar-restaurant GINGER, Δορυλαίου 10-12, Πλατεία Μαβίλη. … Continue reading

Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Με την αρ. πρωτ. 170914/109/22.01.2016 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν και της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει τη χώρα μας στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή … Continue reading