ΑΡΧΗ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Ψηφίστηκε εχθές από το Β’ θερινό τμήμα της Βουλής η τροπολογία του ΥΠΥΜΕΔΙ για την κατάργηση των ορίων των μελετητικών και των εργοληπτικών πτυχίων. Την τελευταία στιγμή κατατέθηκε “Νομοτεχνική Βελτίωση” της αρχικής τροπολογίας (βλ. Κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών για τη … Continue reading

Κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς

Κατόπιν και της γνωστής εξέλιξης με την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κατέθεσε «Προσθήκη – Τροπολογία» στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας “Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις” σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα κάτω όρια … Continue reading

Επιστολή ΣΕΓΜ σχετικά με την προκήρυξη συμβάσεων μελετών χωρίς την εφαρμογή του σχετικού ν. 3316/2005

Σε συνέχεια της επιστολής διαμαρτυρίας που απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον ΟΛΗΓ (βλ. http://segm.gr/) έλαβε την α.π. 2382/16-6-2014 απαντητική επιστολή της ΟΛΗΓ Α.Ε. με την οποία γνωστοποιείται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, έχοντας υπαχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται στους νόμους που εφαρμόζουν οι … Continue reading

Αίτημα ΣΕΓΜ για την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Αίτημα σχετικά με την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής απέστειλε ο ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Οικονομικών. Τους τελευταίους μήνες το ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας δεν εκδίδει φορολογική ενημερότητα σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν υπάρχει μη ληξιπρόθεσμη οφειλή του προσώπου αυτού. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται … Continue reading

Ενημέρωση για προκήρυξη διαγωνισμού

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι λάβαμε από τον ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛ. ΕΜΠ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ την ακόλουθη προκήρυξη, για ενδεχόμενο ενδιαφέρον. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΒΑΛΙΑΝΗΣ … Continue reading

1η Ελληνική Προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 30 Ιουνίου 2014 ολοκληρώθηκε η 1η Ελληνική Προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία είχε αναλάβει από 1η Ιανουαρίου η «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ». Το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας κορυφώθηκε με την 3ήμερη Διάσκεψη και Σύνοδο των … Continue reading