ΑΡΧΗ

Κατάργηση των κάτω ορίων αμοιβών για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς

Κατόπιν και της γνωστής εξέλιξης με την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κατέθεσε «Προσθήκη – Τροπολογία» στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας “Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις” σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα κάτω όρια … Continue reading

Αίτημα ΣΕΓΜ για την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Αίτημα σχετικά με την άρση εμποδίων στην έκδοση φορολογικής απέστειλε ο ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Οικονομικών. Τους τελευταίους μήνες το ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας δεν εκδίδει φορολογική ενημερότητα σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο όταν υπάρχει μη ληξιπρόθεσμη οφειλή του προσώπου αυτού. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται … Continue reading

1η Ελληνική Προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 30 Ιουνίου 2014 ολοκληρώθηκε η 1η Ελληνική Προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία είχε αναλάβει από 1η Ιανουαρίου η «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ». Το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας κορυφώθηκε με την 3ήμερη Διάσκεψη και Σύνοδο των … Continue reading

Δημοσίευση Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη»

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 Α’/28-6-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη». Ο νόμος αφορά ένα από τα σημαντικότερα εθνικά θέματα, όπως ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, που έχουν άμεση και αλληλένδετη σχέση με … Continue reading

ACEC 2014 Fall Conference

The American Council of Engineering Companies (ACEC) invites the members of Hellenic Association of Consulting Firms to attend ACEC’s 2014 Fall Conference. The meeting takes place October 22-25, 2014 at the Hilton Waikoloa Village on the Big Island, HI. There will … Continue reading

Ενημέρωση για προκήρυξη διαγωνισμών

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι λάβαμε από τον ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛ. ΕΜΠ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ τις ακόλουθες προκηρύξεις, για ενδεχόμενο ενδιαφέρον. ΠΑΟΣΥΕΤ_ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΒΑΛΙΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ … Continue reading