ΑΡΧΗ

Βραβείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας 2014

Ως γνωστόν, κάθε δύο χρόνια ο Σύνδεσμος απονέμει το Βραβείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας σε μελετητή, στέλεχος εταιρείας μέλους του Συνδέσμου που διακρίνεται αφενός για την επιστημονική και επαγγελματική του καταξίωση και αφετέρου για το ήθος και την συναδελφικότητά του. Σύμφωνα με … Continue reading

Ψηφίστηκε η τροπολογία αναστολής ισχύος του Μέρους Β του Ν. 4281/14

Έγινε δεκτή και ψηφίστηκε, τελικώς, από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις, που συμπεριλήφθηκε στον πρώτο νόμο της νέας κυβέρνησης «Ρυθμίσεις για τη λήψη … Continue reading

Τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14

Κατατέθηκε η αναμενόμενη τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με την τροπολογία η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β’ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει … Continue reading

Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 330/10.03.2015 η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων». Με την Υ.Α. αυτή, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους … Continue reading

Αίτημα Συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος

Ο ΣΕΓΜ αιτήθηκε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Γιάννη Τσιρώνη, προκειμένου να συζητήσει και να σας διατυπώσει τις απόψεις του ΣΕΓΜ για το σημαντικό έργο του Εθνικού Κτηματολογίου. Δείτε τη σχετική επιστολή εδώ. … Continue reading

Επιλύθηκε το πρόβλημα με το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 86/2.3.2015 η υπ’ αριθ. 14398/26.2.2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Π. Κουρουμπλή, με θέμα «Ανάκληση της αριθμ. Φ 10060/50995/11042/30−12−2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο … Continue reading

Παρέμβαση ΣΕΓΜ για την αδυναμία προκήρυξης συμβάσεων

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη και στον Αν. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για τα σοβαρότατα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων, εξαιτίας των οποίων καθίσταται πρακτικά αδύνατη η … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για προβλήματα στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ καθώς το Ταμείο δεν εκδίδει εγγυητικές επιστολές εφόσον το ύψος τους είναι σημαντικό και απαιτείται να ληφθεί έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, λόγω της ανυπαρξίας Οργάνου Διοίκησης του Ταμείου. … Continue reading