ΑΡΧΗ

Οι επιπτώσεις της τραπεζικής αργίας στις επιχειρήσεις

Ο ΣΕΒ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία παραθέτει τα ανυπέρβλητα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στις ελληνικές επιχειρήσεις η επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων. Στην επιστολή επισυνάπτονται τα αποτελέσματα καταγραφής προβλημάτων που διενεργήθηκε μέσω της «Γραμμής Επικοινωνίας – Καταγραφής Προβλημάτων» … Continue reading

Ανακοίνωση του ΣΕΓΜ: ΝΑΙ στην Ελλάδα. ΝΑΙ στο ευρώ

Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και το δημοψήφισμα της προσεχούς Κυριακής, ο ΣΕΓΜ, ως σύνδεσμος των ελληνικών μελετητικών/συμβουλευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν πληγεί σε υπερθετικό βαθμό από την κρίση και βρίσκονται στα όρια βιωσιμότητάς τους, συμφωνεί πλήρως και ενώνει τη φωνή του με … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Με αφορμή την εν εξελίξει διαδικασία διαβούλευσης που διενεργεί η ΕΑΑΔΗΣΥ για την επικείμενη ενσωμάτωση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ενός νέου εθνικού νομικού πλαισίου για … Continue reading

Επικείμενη Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Στις 27/7 τo Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». … Continue reading

Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής … Continue reading

Δ.Τ. 23.07.2015 ΣΕΓΜ: Ύψιστης Σημασίας η παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατά το τελευταίο διάστημα η χώρα μας έφθασε σε έσχατο όριο κινδύνου άτακτης χρεοκοπίας και εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία απετράπησαν την τελευταία στιγμή στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου. Υπάρχει, ωστόσο, πολύς ακόμη και δύσκολος … Continue reading

Ευκαιρία συνεργασίας με ισπανική Τεχνική Εταιρεία

H εταιρεία Lener Corporate Finance (Boutique Investment Bank), η οποία ειδικεύεται στην παροχή οικονομικών συμβουλών για εταιρικές συναλλαγές και έχει έδρα τη Μαδρίτη, προσέγγισε τον ΣΕΓΜ στο πλαίσιο διερεύνησης συνεργασιών με σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς. Συγκεκριμένα, η Lener Corporate Finance ενεργώντας για … Continue reading

Επιστολή του ΣΕΓΜ για την εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05.

Στο ΦΕΚ Β 330/10.03.2015 είχε δημοσιευθεί η υπ’ αριθ. 22015/406 Υπουργική Απόφαση, η οποία επέβαλε μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05, ορίζοντας νέα ημερομηνία την 1η/7/2015 για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. … Continue reading

Republic MED: Μια διαδικτυακή εφαρμογή απαραίτητο εργαλείο για τους τεχνικούς επιστήμονες

Μια ειδική διαδικτυακή εφαρμογή απαραίτητη για τους τεχνικούς επιστήμονες που εκπονούν μελέτες αστικού ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο μεσογειακό χώρο και ένα ενημερωτικό βίντεο για την ευαισθητοποίηση του ειδικού και γενικού κοινού των χωρών της Μεσογείου δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της … Continue reading

Διευκρίνιση ΕΑΑΔΗΣΥ για την υποχρεωτική εφαρμογή των ΕΤΕΠ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), με το αρ. πρωτ. 3187/15.7.2015 έγγραφό της διευκρινίζει το θέμα της εφαρμογής των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων. Η διευκρίνιση αυτή ήταν αναγκαία, λόγω του προβληματισμού που … Continue reading