Έκθεση Πεπραγμένων 2005

Η έκθεση πεπραγμένων του έτους 2005 αποτελεί την δεύτερη έκθεση πεπραγμένων που το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει στα μέλη του ΣΕΓΜ.

Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται συνοπτικά οι ενέργειες και οι προσπάθειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ταξινομημένες ανά ενότητες στο τέλος δε, στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας συνοπτικός απολογισμός της διετούς θητείας του Δ.Σ και παρουσιάζονται μερικές σκέψεις – προτάσεις για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο σε μορφή DOC εδώ (54 Kb)