Πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας 2016

Σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου στο restaurant-bar «GINGER», την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου. Ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, απευθυνόμενος στα μέλη που ήταν παρόντα στην εκδήλωση, ευχήθηκε … Continue reading

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 2 Ν. 4013/11), συνέταξε το 1ο Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, συνοδευόμενο από σχετικό σχέδιο δράσης, για ορίζοντα 5ετίας. Σύμφωνα με την ΕΑΑΔΗΣΥ, βασικοί στόχοι … Continue reading

Συνάντηση με τη Διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Τη Δευτέρα, 1/2/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΕΚΧΑ ΑΕ, με θέμα την υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΚΧΑ ΑΕ, κ. Βύρωνας Νάκος, και δύο υπηρεσιακά στελέχη της εταιρείας, ενώ από πλευράς ΣΕΓΜ ο Πρόεδρος, … Continue reading

Κοπή της πίτας του 2016 την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) προσκαλεί τα μέλη του στην κοπή της πίτας του 2016 που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ώρα 17:00 στο bar-restaurant GINGER, Δορυλαίου 10-12, Πλατεία Μαβίλη. … Continue reading

Η νέα σύνθεση του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθ. οικ.81868/1453/Φ2/29.12.2015 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με τη νέα σύνθεση του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι που πρότεινε με σχετική απόφασή του ο ΣΕΓΜ και … Continue reading

Έκδοση Κ.Υ.Α. με ρυθμίσεις για τις πληρωμές του Π.Δ.Ε. 2015 και 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ2857-2015 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών (αρ. 134453/2015) με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014» με την … Continue reading

Ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ με οφειλές

Στη Συνεδρίαση 404/28-12-2015 της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ αποφασίστηκε η έκδοση βεβαίωσης ενημερότητας με οφειλές, προκειμένου οι ασφαλισμένοι μηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων και μελετών για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα. Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένο έργο και σε … Continue reading

Δ.Τ. 14.01.2016 ΣΕΓΜ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΣΕΓΜ για τη διετία 2016-2017

Στις 11/1/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου 2015. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., το οποίο έχει διετή θητεία, έχει ως εξής: … Continue reading

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής … Continue reading

Παράταση καταβολής εισφορών ΤΣΜΕΔΕ

Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την απόφαση 24/378/16.12.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β’ εξαμήνου 2015 μέχρι και τις 16/01/2016. Παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα του ασφαλισμένου, ενώ παράλληλα … Continue reading

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ 2015

Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre,  η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γιώργος Κάζος, παρουσίασε τα σημαντικότερα θέματα που απα­σχό­λησαν το Διοικητικό Συμβουλίου του ΣΕΓΜ τη … Continue reading

Αίτημα κατεπείγουσας παρέμβασης για την ελαχιστοποίηση της απώλειας πόρων από το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-13

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε αίτημα κατεπείγουσας παρέμβασης στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, για την ελαχιστοποίηση της απώλειας πόρων από το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-13. Δείτε την επιστολή εδώ. … Continue reading

Νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κατόπιν της σχετικής παρέμβασης του ΣΕΓΜ και μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ υπεγράφη και δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 122711/1231/30.11.2015 (ΦΕΚ Β 2640) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών … Continue reading

Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, στις 17.00, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza

Σύμφωνα με το άρθρo 18 του καταστατικού του ΣΕΓΜ, καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre, Μιχαλακοπούλου 50, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ. Μετά τη λήξη … Continue reading

4η Πανελλαδική Έρευνα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ πραγματοποίησε Εκδήλωση-Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα «Ελλάδα Φιλική στις Επενδύσεις: Κρίσιμες Παρεμβάσεις στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον», στις 5 Νοεμβρίου 2015. Στα τραπέζια διαλόγου συμμετείχαν περισσότεροι από 90 εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, της Κυβέρνησης και της επιστημονικής  κοινότητας. Στο πλαίσιο της … Continue reading

Όχι σε βιαστικές ενέργειες, χωρίς διάλογο.

Την αντίθεσή του σε βιαστικές ενέργειες, με τις οποίες γίνεται προσπάθεια να εισαχθούν στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις  εθνικές διατάξεις που αφορούν τα μητρώα μελετητών και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων, διατύπωσε ο ΣΕΓΜ, με επιστολές που απέστειλε … Continue reading

Σημαντική Εγκύκλιος για το ΕΣΠΑ 2007-13

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εξέδωσε την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 90895/ΑΠ 5424/7.9.2015 «Υποβολή αιτήσεων πληρωμών για τα Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)», στην οποία περιγράφονται σημαντικά θέματα και απαιτούμενες ενέργειες για τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες υλοποίησης, χρηματοδότησης … Continue reading

Εκ νέου παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την αδυναμία προκήρυξης συμβάσεων μελετών

Ο ΣΕΓΜ πραγματοποίησε εκ νέου παρέμβαση προς το Υπουργείο Οικονομίας για το θέμα της αδυναμίας προκήρυξης συμβάσεων μελετών λόγω της ισχύουσας υποχρέωσης εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ. ΣΕΓΜ_ΓΕ46-15_ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ_ΕΣΗΔΗΣ … Continue reading

Συνάντηση του ΣΕΓΜ με αντιπροσωπεία της CNAEC

Την Τετάρτη 09/09/2015 ο Β΄Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΜ Γεράσιμος Μολφέσης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Σταύρος Φεσσάς και το μέλος του ΔΣ Βάλια Αντωνίου, παρευρέθησαν σε εκδήλωση-δείπνο που διοργάνωσε η CNAEC (China National Association of Engineering  Consultans) μέλος της FIDIC, σε κινεζικό εστιατόριο στην Αθήνα, … Continue reading

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την υπεργολαβία

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής … Continue reading